Hoe laat je innovatie leven in je organisatie?

Creativiteit en innovatie

Moet je op strategisch niveau bezig zijn met innovatie en kan iedereen in de organisatie met een innovatief idee komen en hoe faciliteer je dan je mensen? In de tweede aflevering over de impact van innovatie op je onderneming vertellen Bas van de Kreeke, CEO van Soltech, en Gert Janssen, directeur engineering en ontwikkeling van Mathieu Gijbels, op welke manier je creativiteit en innovatie bij je medewerkers kan stimuleren zonder het strategisch kader uit het oog te verliezen.

Innovatie top down of bottom up?

Innovatie moet altijd het strategisch doel dienen, maar het betekent niet dat innovatie altijd vanuit de bedrijfsleiding komt, luidt het duidelijk in het gesprek. Bekijk het daarom van twee kanten: aan de ene kant moet je een strategisch kader scheppen en doelstellingen opleggen. Aan de andere kant moet het de mogelijkheid bieden om innovatie vanuit de buik van de organisatie te laten ontstaan.

Vaak komt het vanuit medewerkers die het dichtste bij de klant staan. Zij voelen klanten aan en weten het beste waar de klant nood aan heeft, maar ook welke ideeën een oplossing kunnen brengen. Echter moeten deze ideeën wel altijd in het groter strategisch kader passen. Daarom is het belangrijk om een cultuur te scheppen waarbinnen innovatie mogelijk is. Niet iedereen is even creatief of innovatief, maar Gert is ervan overtuigd dat wanneer de cultuur er is, het andere mensen in je onderneming inspireert om ook met innovatieve ideeën te komen.

schoeffaerts083

Bas vult Gert aan en merkt op dat je niemand kan opleggen om creatief te zijn of een goed idee te bedenken. Dat neemt niet weg dat innovatie soms uit een heel onverwachte hoek in je organisatie kan komen. Het is belangrijk dat deze werknemers ergens hun idee kwijt kunnen en ook merken dat er iets mee wordt gedaan. Ook wanneer een idee niet wordt uitgerold, is het belangrijk om te tonen dat er een gestaafde reden is zodat het brengen van ideeën niet ontmoedigt wordt.

“Innovatie mag niet beschouwd worden als een deel van het dagelijkse werk. Het is niet iets wat je ‘on top of’ doet, maar wat je naast je normale activiteiten doet. Het is daarom belangrijk dat je tijd inplant die je besteed aan innovatie, dat er ruimtes in je gebouw zijn die creativiteit bevorderen en ruimtes die aan de andere kant gericht zijn op focus werk. En dat je mensen ook weten dat die tijd en middelen er zijn om te besteden aan innovatie.” 

Gert Janssen
Directeur engineering en ontwikkeling, Mathieu Gijbels

Aan de hand van een case legt Bas uit hoe niet alleen medewerkers voor innovatieve ideeën binnen je bedrijf zorgen, maar ook je klanten. Benieuwd? Kijk snel de tweede aflevering.